Welkom op www.bikingamsterdam.com. Als u deze website blijft gebruiken stemt u in om u aan de volgende voorwaarden te voldoen. Met de voorwaarden en het privacy beleid wordt de relatie van Biking Amsterdam met u bestuurd in relatie tot de website

De term "Biking Amsterdam" of "ons" of "wij" refereert naar de eigenaar van de website. De term "u" refereert naar de gebruiker of bezoeker van de Biking Amsterdam website.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruikersvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan verandert worden zonder waarschuwing vooraf.
 • Wij noch derden waarborgen garanties wat betreft de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materiaal die gevonden of aangeboden wordt op deze website voor enig specifiek doeleinde. U erkent dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zulke onnauwkeurigheden of fouten voor zover de wetgeving dat toestaat.
 • Uw gebruik van welke informatie of materialen dan ook op deze website is op eigen risiko waar wij niet aansprakelijk voor zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen dat de produkten, diensten of informatie die op deze website beschikbaar is overeenkomt met uw specifieke eisen.
 • Deze website bevat materiaal die eigendom is of waarvan het gebruik toestemming is verleend aan ons. Onder dit materiaal wordt onder andere, maar niet uitsluitend het ontwerp, de layout, uiterlijk, verschijning en het grafisch ontwerp beschouwd.
 • Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die niet in het bezit zijn van, of waar geen toestemming aan ons is verleend, worden erkend op de website.
 • Onbevoegd gebruik van deze website is reden voor een schadeclaim en/of kan een criminele overtreding zijn.
 • Regelmatig worden links naar andere websites gebruikt. Deze links zijn er voor uw gemak om verdere informatie te bieden. Dit betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Niets op deze site zal iets toevoegen of veranderen aan een contract voor produkten of diensten die u met Biking Amsterdam kan hebben, z'n partners, leveranciers of filialen.
 • Biking Amsterdam noch z'n partners, leveranciers, filialen of een andere partij die betrokken is bij het creĆ«ren, produceren, of oplevering van de informatie op deze website zijn aansprakelijk voor enige direkte of indirekte, bijkomstige, speciale, daaruit volgende, strafbare of andere schade, die voortkomt uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van deze site inclusief, maar niet uitsluitend aan, bedrijfsonderbreking, en verlies van gebruik, gegevens, informatie en winst (ongeacht de vorm van activiteit, inclusief, maar niet uitsluitend aan het contract, nalatigheid of een ander onrechtmatige daad). Deze beperking is van toepassing zelfs als Biking Amsterdam is geadviseerd over, of voorziet, de mogelijkheid van welke schade dan ook. Zonder het voorafgaande te beperken, alles op deze site wordt aangeboden "in de huidige staat" zonder vertegenwoordiging, garantie of enige voorwaarde, opzettelijk, zijdelings, of wettelijk inbegrepen, maar niet beperkt tot, opzettelijke vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, aanspraak, niet-inbreuk of intellectueel eigendom, of interoperabiliteit van producten en diensten.
 • U geeft hierbij toestemming aan Biking Amsterdam om alle relevante informatie te verzamelen en bewaren die gerelateerd is aan uw gebruik van deze site. U geeft tevens toestemming aan alle derden die Biking Amsterdam voorzien van deze informatie. Deze toestemming is effectief vandaag en daarna en zal niet verstrijken.
 • Biking Amsterdam neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, of virussen die uw computer kunnen infecteren of ander eigendom in verband met uw toegang tot deze site of uw gedownloade gegevens, tekst, afbeeldingen, bestanden or andere materialen van deze site.
 • U stemt in om Biking Amsterdam, z'n partners, leveranciers, filialen en gerelateerde bedrijven te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke wettelijke vergoedingen, gerelateerd aan iedere schending van deze voorwaarden door u, of in verband met uw gebruik van de site.
 • Biking Amsterdam's gebrek om aan te dringen op, of om strikte prestaties af te dwingen van welke voorziening of recht dan ook die deze voorwaarden bevat zal niet opgevat worden als een ontheffing van welke voorziening of rechten dan ook die deze voorwaarden bevatten.

Biking Amsterdam is eigendom van El Chango Media Inc. Het materiaal van Biking Amsterdam is eigendom van El Chango Media Inc. en mag niet gereproduceerd of herverdeeld worden zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden neem dan contact op met Biking Amsterdam.