In dit beleid wordt beschreven hoe "Biking Amsterdam" informatie gebruikt en beschermd die u aan "Biking Amsterdam" geeft tijdens uw bezoek aan deze website.

"Biking Amsterdam" wil u ervan verzekeren dat uw privacy is gewaarborcht. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waardoor u kan worden geïdentificeerd tijdens het gebruik van deze website dan kunt u ervan verzekerd zijn dat dit alleen gebruikt wordt in overeenstemming met dit privacy beleid.

"Biking Amsterdam" kan veranderingen aanbrengen in dit beleid van tijd tot tijd. U wordt dan ook aangeraden om deze pagina regelmatig te bezoeken om er zeker van te zijn dat u het eens bent met de veranderingen. Dit beleid gaat van kracht vanaf 1 maart, 2014.

Veiligheid

Wij willen u ervan verzekeren dat uw informatie veilig is. Om onbevoegd toegang en openbaarmaking te voorkomen hebben wij toepasselijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie te waarborgen en veilig te stellen die we online vergaren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje die toestemming vraag om op uw computer te worden opgeslagen. Als u hiermee instemt wordt dit bestandje toegevoegd en de cookie helpt om het verkeer op de website te analyseren en laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies staan internettoepassingen toe om op u als individu te reageren. De internettoepassing kan z'n bewerkingen op maat snijden voor uw behoeften en wat u wel en niet leuk vindt, door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Deze website maakt gebruik van software om z'n bezoekers te monitoren en om beter te begrijpen hoe zij de website gebruiken. Deze software is ter beschikking gesteld door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van de bezoekers te volgen. De software bewaart een cookie op de hard drive van uw computer om uw betrokkenheid en gebruik van de website te volgen, maar zal geen persoonlijke informatie bewaren, opslaan of verzamelen. U kunt Google's privacy beleid hier lezen voor meer informatie.

Andere cookies kunnen ook op de hard drive van uw computer opgeslagen worden door externe verkopers wanneer deze website referral programs, gesponsorde links or adverts gebruikt. Deze cookies worden gebruikt voor omzetting en referral tracking en vervalt over het algemeen na 30 dagen, maar soms ook langer. Geen persoonlijke informatie wordt hierbij opgeslagen, bewaard of verzameld.

U kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw web browser veranderen om cookies te weigeren als u dat liever hebt. Dit kan u wel beletten in het volle gebruik van deze website.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die interessant voor u kunnen zijn. Als u eenmaal via deze links onze website hebt verlaten moeten wij u erop wijzen dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die u geeft tijdens het bezoek aan zulke websites. Tevens vallen deze websites niet onder ons privacy beleid. U moet dan ook behoedzaam zijn en naar het privacy beleid kijken van de betreffende website.

Email Nieuwsbrief

Onze website gebruikt een email nieuwsbrief programma die gebruikt wordt om leden te informeren over nieuws, producten en diensten die door deze website worden aangeboden. Gebruikers kunnen zich aanmelden door een automatisch online systeem als ze dat willen, maar dat is naar eigen goeddunken. Sommige aanmeldingen kunnen handmatig worden behandeld voorafgaand van een schriftelijke overeenkomst met de gebruiker.

Inchrijvingen worden uitgevoerd in nakoming van lokale en internationale wet- en regelgeving. Wij gebruiken MailChimp om de email nieuwsbrieven te managen. Alle persoonlijke details die met de inschrijvingen gepaard gaan worden veilig opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gedeeld met bedrijven of personen buiten het bedrijf dat deze website bedient.

Email marketing campagnes die door deze website of z'n eigenaren gepubliceerd worden kunnen functies bevatten voor het volgen van gebruikers binnen in de email. De activiteiten van de inschrijver wordt gevolgd en opgeslagen in een database voor toekomstige analyse en evaluaties. De activiteiten die gevolgd worden zijn onder andere: het openen van de email, het doorsturen van de email, klikken op links in de inhoud van de email, tijd, datum en frequentie van de activiteit. Deze informatie wordt gebruikt om email campagnes in de toekomst aan te passen zodat de gebruiker meer relevante inhoud ontvangt die gebasseerd is op hun eigen activiteiten.

In nakoming met lokale Spam wet -en regelgeving, worden inschrijvers de mogelijkheid gegeven om zich uit te schrijven op ieder gewenst tijdstip door middel van een geautomatiseerd systeem. Dit proces wordt uitgelegd in de voetnoot van iedere email campagne. Als een geautomatiseerd systeem ontbreekt voor het uitschrijven zullen heldere instructies worden gegeven over hoe het uitschrijven gedaan moet worden.

Advertenties en gesponsorde links

Deze website kan gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze zullen meestal aangeboden worden door onze advertentie partners die een gedetailleerd privacy beleid kunnen hebben met betrekking tot hun adverteerders.

Door op een advertentie te klikken wordt u doorgestuurd naar de website van de adverteerder door middel van een referral programma die cookies gebruikt en het aantal referrals bijhoudt. Dit kan inhouden dat deze cookies op hun beurt op de hard drive van uw computer kunnen worden opgeslagen. Gebruikers moeten daarom hier rekening mee houden dat als ze klikken op een gesponsorde externe link en dit doen op eigen risico. Deze website en z'n eigenaren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of gevolgen die door het bezoeken van genoemde externe links worden veroorzaakt.

Sociale Media Platformen

Communicatie, betrokkenheid en acties die via externe sociale media platformen door deze website en z'n eigenaren wordt uitgevoerd gebruiken de voorwaarden en het privacy beleid die door ieder sociaal media platform respectievelijk wordt gebruikt.

Gebruikers worden geadviseerd om sociale media platformen verstandig te gebruiken en met zorg en voorzichtigheid via hen te communiceren met betrekking tot hun eigen privacy en persoonlijke gegevens. Deze website noch z'n eigenaren zullen nooit voor persoonlijke of gevoelige informatie vragen door hun sociale media platformen en moedigt gebruikers aan die gevoelige informatie willen bespreken om persoonlijk contact op te nemen via de telefoon of email.

Deze website kan social sharing knoppen gebruiken die helpen om direkt inhoud van webpagina's op genoemde sociale media platformen te delen. Gebruikers worden geadviseerd voordat ze deze knoppen gebruiken dit te doen naar eigen oordeel en worden erop gewezen dat de sociale media platform deze handeling volgt en bewaart respectievelijk via uw sociale media platform inschrijving.

Verkorte links in Sociale Media

Deze website en z'n eigenaren kunnen door middel van hun sociale media platformen web links naar relevante webpagina's delen. Sommige sociale media platformen korten automatisch deze lange url's af.

Gebruikers worden geadviseerd om voorzichtig te zijn en gezond verstand te gebruiken alvorens op een verkorte url te klikken die gepubliseerd worden op sociale media platformen door deze website en z'n eigenaren. Ondanks de inspanningen om alleen authentieke url's te publiseren zijn veel sociale media platformen het doelwit van spam en hackers. Daarom kunnen deze website en z'n eigenaren niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of gevolgen die door het bezoeken van verkorte links worden veroorzaakt.

Als u nog vragen hebt over dit privacy beleid neem dan contact op met Biking Amsterdam.